Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

Conducerea executivă a CNSCBT este asigurată de un director.

În subordinea nemijlocită a directorului CNSCBT se află:
a) Compartimentul supraveghere și control boli cu prevenire prin vaccinare și PNI (Program Național de Imunizare);
b) Compartimentul supraveghere boli transmise prin apă, aliment și zoonoze;
c) Compartimentul supraveghere infecții transmise prin sânge, ÎN, ITS, HIV, TB și alte boli prioritare;
d) Compartimentul statistică și informatică, management programe boli transmisibile.

CNSCBT asigura coordonarea profesională specifică a Institutului, a rețelei naționale de supraveghere epidemiologică și controlul bolilor transmisibile, exercitând următoarele atribuții generale:

a) asigura funcția de coordonare tehnică profesională a structurilor de specialitate de la nivelul CRSP și asigura suportul tehnic profesional structurilor de specialitate din DSPJ;
b) coordonează metodologic, pe baza programelor naționale specifice, rețeaua națională de supraveghere și control al bolilor transmisibile;
c) asigura gestionarea de informații în cadrul sistemului de raportare a bolilor transmisibile și asigura transmiterea acestora către Centrul European de Control al Bolilor (ECDC);
d) verifică informații legate de evenimente naționale și internaționale din domeniul bolilor transmisibile;
e) propune obiectivele și activitățile programelor din domeniul supravegherii epidemiologice a bolilor transmisibile
f) colaborează cu organizații naționale și internaționale în probleme de supraveghere a bolilor transmisibile asigurând funcția de structura competență pentru Centrul European de Control al Bolilor (ECDC) pentru domeniile de supraveghere, evaluare de risc, detectare de amenințări și training;
g) elaborează și derulează programe de perfecționare profesională în domeniul supravegherii bolilor transmisibile;
h) asigura secretariatul Comitetului Național de Vaccinologie și asigura și coordonarea tehnică a Programului Național de Imunizari;
i) elaborează ghiduri metodologice în domeniile de competență;
j) desfășoară activități de cercetare-dezvoltare prin contractarea de proiecte de cercetare în domeniul bolilor transmisibile;
k) participa, alături de Biroul RSI și informare toxicologică, la elaborarea și implementarea planurilor de acțiune pentru situații de urgență, în domeniul de competență;
l) colaborează cu laboratoarele de referință din Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie „Cantacuzino“ pentru diagnosticul de laborator al bolilor transmisibile, precum și pentru derularea în comun de studii epidemiologice în domeniul bolilor transmisibile;
m) evaluează tendințele bolilor transmisibile, la nivel național, și recomandă Ministerului Sănătății măsuri de control ale acestora;
n) coordonează activitățile de control al focarelor de boală transmisibilă și al epidemiilor, în situații epidemiologice de interes național și internațional;
o) asigura transmiterea informațiilor rezultate din analiză datelor colectate de la nivelul județelor către Ministerul Sănătății, precum și către furnizorii acestor date;
p) asigura coordonarea metodologică a sistemului de alertă precoce și răspuns rapid în domeniul bolilor transmisibile în colaborare cu secțiile de epidemiologie din CRSP și serviciile de epidemiologie din DSP județene și a municipiului București;
q) elaborează și implementează metodologii noi de supraveghere a bolilor transmisibile;
r) organizează instruiri pentru personalul din direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București în domeniul supravegherii bolilor transmisibile și al alertei precoce;
s) propune și realizează studii de seroprevalenta, împreună cu secțiile de epidemiologie din centrele regionale de sănătate publică;
t) evaluează realizările la acoperirea vaccinală pentru toate vaccinurile și grupele de vârstă prevăzute în calendarul național de vaccinare;
u) participă la elaborarea de acte normative și alte reglementări legale din domeniul de activitate;
v) întocmește și transmite raportul anual solicitat de Organizația Mondială a Sănătății privind vaccinările și bolile transmisibile;
w) gestionează registrul electronic național de boli transmisibile;
x) verifică și validează datele transmise de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și centrele de sănătate publică regionale;
y) transmite datele privind bolile transmisibile în formatul solicitat de Centrul European de Control al Bolilor în cadrul programului TESSy (The Epidemiological Surveillance System).

Atribuțiile directorului CNSCBT:

a) conduce și organizează activitatea CNSCBT;
b) supervizează și evaluează activitatea personalului CNSCBT;
c) decide referitor la activitatea desfășurată de personal;
d) informează directorul general al Institutului cu privire la activitatea desfășurată;
e) asigura colaborarea cu alte structuri din cadrul Institutului, inclusiv cu secțiile de epidemiologie din CRSP, precum și cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Microbiologie și Imunologie „Cantacuzino“, în domeniul specific;
f) asigura relațiile interinstituționale (rețele internaționale de specialitate, proiecte de cercetare);
g) reprezintă CNSCBT la nivel național și internațional și/sau deleagă reprezentanți din cadrul CNSCBT și CRSP;
h) coordonează și îndrumă activitatea centrelor regionale de sănătate publică în domeniile de responsabilitate, după caz, și a direcțiilor de sănătate publică;
i) notifica evenimentele raportate și asigura sprijinul metodologic și profesional pentru centrele regionale de sănătate publică și direcțiile de sănătate publică;
j) participa la elaborarea de norme/reglementări în domeniul de responsabilitate;
k) participa la lucrări de analiză și sinteză solicitate de către Ministerul Sănătății;
l) se deplasează în teritoriu în situații de urgență sau la solicitarea direcțiilor de sănătate publică pentru a acordă sprijin metodologic acestora;
m) coordonează colective de lucru pentru intervenție operativă în teren;
n) participa la conferințe, congrese, cu lucrări de specialitate;
o) răspunde la solicitările conducerii Institutului, în domeniul specific;
p) răspunde de îndeplinirea la termen a lucrărilor și sarcinilor încredințate, de calitatea lucrărilor, acțiunilor și prestațiilor efectuate;
q) îndeplinește alte sarcini profesionale în domeniul de specialitate primite de la directorul general.